Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Kontakt

Dział Współpracy Zewnętrznej

Telefony: 22 827 21 99  / 22 320 02 06

 

Kierownik działu:

Joanna Szymoniczek – joanna.szymoniczek@asp.waw.pl

Sekcja naukowa:

Grażyna Wielicka – badania@asp.waw.pl

Marcin Maciejowski – marcin.maciejowski@asp.waw.pl 

Ewa Kołodziejska – ewa.kolodziejska@asp.waw.pl

Marta Dziurzyńska – marta.dziurzynska@asp.waw.pl

Sekcja współpracy międzynarodowej:

Inga Karczewska – inga.karczewska@asp.waw.pl

Sekcja promocji i kontaktów zewnętrznych:

Katarzyna Błesznowska – katarzyna.blesznowska@asp.waw.pl

Agnieszka Aleksiewicz (serwis internetowy asp.waw.pl) – agnieszka.aleksiewicz@asp.waw.pl ; strona@asp.waw.pl

Sekcja wydawnicza:

Piotr Szymor

Katarzyna Olesińska

wydawnictwa@asp.waw.pl

+48 22 32 00 239

Dystrybucja – Maryla Ścibor Marchocka
dystrybucja@asp.waw.pl
+48 502 549 834
+48 508 463 180